Persondata og cookies

FORSIDE       IVÆRKSÆTTER       RÅDGIVNING       REGNSKAB       ERHVERVSSERVICE

Persondatapolitik og cookiedeklaration

Persondatapolitik for

Secher & Partnere ApS

Nordhavnsvej 1

3000 Helsingør

Telefon 49 21 63 28

CVR. nr. 20948345Indledning

For at kunne service vores aftalepartnere er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvad vi anvender dem til.

Vi skal efterleve et krav om at beskytte vores aftalepartnere dvs. kunder, leverandører og andre samarbejdspartneres personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. 


Behandling af persondata

Vi behandler persondata, som du eller en anden part har udleveret til os.

Persondata anvender vi for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenesteydelser.

De data vi anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata så som navn, adresse, telefon, e-mail
 • CPR-nummer
 • Følsomme data af privat karakter, herunder samliv, ægteskab mv.
 • Transaktionsdata


Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker, når vi har brug for:

 • Administration af din relation til os
 • Opfyldelse af lovkrav


Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger.


Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.


For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi løsninger, der automatisk sikre, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere.


Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende.


Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette dine persondata, så snart de ikke længere har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. 

Det er den konkrete sagstype som afgør tidspunktet for sletningen, idet visse typer sager fordrer at vi opbevarer data indtil absolut forældelse indtræder efter 10 år.


Samtykke

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem.

Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.


Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trælle det tilbage ved at henvende dig til os.


Vi videregiver ikke persondata til andre aktører og ikke til aktører i tredjelande.

Vi kan dog som følge af lovgivningen blive pålagt at videregive oplysninger, herunder persondata til offentlige myndigheder eller tredjeparter. Det kan ske i forbindelse med kontrol af om vi overholder gældende lovgivning og regulering for revisorer, ved opfyldelse af vores indberetningspligt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) eller øvrige tilsyn.


Sikkerhed

Vi sikrer beskyttelse af alle vores data, herunder personoplysninger, kundeoplysninger og data i øvrigt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordning og kravene om tavshedspligt i revisorloven.


Brug af cookies

Vi indsamler som udgangspunkt ikke persondata via hjemmesiden.

Vi placerer, ved anvendelse af hjemmesiden, udelukkende tekniske nødvendige cookies.

Vi anvender cookies til trafikmåling og med henblik på at forbedre brugeroplevelsen og funktionalitet.

Cookies indsamler ikke information om hvem den besøgende er. Der er ingen registreringer i øvrigt af den besøgende, udover IP nummer til brug ved geoplacering.


Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine persondata har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine persondata
 • Retten til at få indsigt i dine persondata
 • Retten til at få urigtige persondata rettet
 • Retten til at få dine persondata slettet
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine persondata anvendes til direkte markedsføring
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatisk, individuelle afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at flytte dine persondata (dataportabilitet)


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.


Klage

Kontaktoplysningerne kan anvendes, hvis du ønsker at klage over os.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine persondata eller manglende overholdelse af dine rettigheder.

Datatilsynet kan kontaktes via deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.


Kontakt

Vores dataansvarlige er:


Torben Langebæk

Telefon: 48350033

Mail: tl@secher-partnere.dk